Marten Soolmans: 80.000.000
0

Tim&Paul&De Man van 160 Miljoen

160.000.000,-. Dat gaat de Nederlandse overheid samen met het Rijksmuseum betalen voor twee portretten van Rembrandt. Tim&Paul vinden het een astronomisch bedrag, maar duiken in het wel en wee van Collectie Nederland.

Het bedrag wordt neergeteld voor twee portretten van Rembrandt. Het zijn dubbelportretten: afgebeeld is een echtpaar uit de gegoede burgerij van Amsterdam. Geschilderd in 1634, laten deze portretten Rembrandts stijl zien tijdens het hoogtepunt van zijn contemporaine famousness. Momenteel bevindt het dubbelportret zich in de collectie van de familie Rothschild. Aan de vraag of leden van deze familie daadwerkelijk de machtigste en rijkste illuminati van de wereld zijn, gaan wij de handen niet branden. Wat we wel zeker weten is wat de Rothschilds ervoor willen krijgen. 160 miljoen is een aardig bedrag en daar kun je genoeg gezinsuitstapjes van maken. Een bedrag waarvan Tim&Paul met een onderzoekssalaris alleen maar van kunnen dromen.

Oopjen Coppit: 80.000.000
Oopjen Coppit: 80.000.000

Vorig jaar ging het gerucht nog dat het schilderij aangekocht zou worden door het Rijksmuseum én het Louvre. Omdat Tim&Paul vooral benieuwd waren naar de praktische uitvoering van deze deal begrijpt u onze huidige teleurstelling. Nu gaat het dus om een deal tussen het Rijks en het Rijk. Enerzijds schraapt het ministerie van financiën het geld weg uit een bizar onduidelijke constructie via staatsdividenden, anderzijds heeft Bussemaker nog wel een potje voor kunstaankopen klaarstaan. So far so good.

Een gemakkelijk punt van kritiek gaat natuurlijk over de timing. Hoe kunnen we het ethisch verantwoorden zoveel geld uit te geven terwijl Europa in brand staat en er tsunami’s aan vluchtelingen naar de voedselbank moeten? Op die vraag is op kunsthistorisch vlak wel antwoord te geven. Het dubbelportret is meer dan uniek. Volgens de kenners is het een meesterwerk. Ook daar branden Tim&Paul liever de handen niet aan. Wel zijn het de grootste portretten die Rembrandt ooit schilderde en vormen ze een schakel in het oevre van ’s Lands begaafdste schilder.

Wat Tim&Paul zich eigenlijk afvragen is waar de staatsbemoeienis bij het kopen van kunst door museale instellingen überhaupt vandaan komt. Waarom bemoeit de Nederlandse staat zich zo nadrukkelijk met het aankopen van kunst terwijl het Rijksmuseum in het recente verleden geen enkel probleem gehad lijkt te hebben met verwerven van fondsen? Recentelijk kocht het Rijksmuseum De dijkdoorbraak van Jan Asselijn voor ruim een miljoen en een bronzen beeld van Adriaen de Vries voor 22,5 miljoen euro. Natuurlijk een habbekrats vergeleken met de 80 miljoen die in de Rembrandt constructie opgehoest moet worden, maar het lijkt de transferzomer van Manchester United wel.

Anthony-Martial-606985
Antony Martial: 80.000.000

In de berichtgeving over de aankoopconstructie van het dubbelportret wordt geen mogelijkheid onbenut gelaten te noemen dat het, mocht de koop doorgaan, hier gaat om nationaal bezit. De voorzitter van De Vereniging Rembrandt (de vereniging legt zelf vijf miljoen bij), gaat zo ver te stellen dat de portretten geen eigendom van het Rijksmuseum worden, maar van ons allemaal zijn. Als dat maar goed gaat. Om elke Nederlander de kans te gunnen de schilderijen in levende lijve te zien gaan ze op tournee door het land. Sprak Wim Pijbes niet recentelijk over drukte in het Rijksmuseum tijdens de Late Rembrandt niet het mantra uit dat we allemaal maar zelf een Rembrandt moesten kopen? Nou, dat hebben we dus gedaan.

Tim&Paul juichen het bevorderen van culturele sector en de museale wereld in het bijzonder door de overheid alleen maar toe. We kunnen ook zeker niet beweren dat het hier een halve maatregel betreft. Wat ons alleen doorn in het oog is, is dat tegelijkertijd tal van kleine musea en andere culturele initiatieven in hun voortbestaan bedreigd worden. Tim&Paul vrezen met grote vrees dat in de toekomst de overheid alleen nog maar voor het Rijks kunst kan aankopen in een steeds verder verschraald museumveld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *